Αγαπητοί γονείς του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα.

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η δράση απευθύνεται στους μαθητές όλων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας, και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του ιδίου έτους και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας και αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή των παρακάτω ημερομηνιών (Παρασκευές) στις οποίες οι μαθητές/τριες θα αφήνουν την τσάντα τους στο σχολείο[*].

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

[*] Αναγκαίες προσαρμογές και οδηγίες στους μαθητές θα δοθούν από τους δασκάλους των τάξεων σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του σχολείου.

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας