Το Δημοτικό Σχολείο της Μαυροθάλασσας διαθέτει αίθουσα μουσικής .