ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σαν σήμερα το 322 π.κ.χ πέθανε ο μεγάλος Έλλην φιλόσοφος Αριστοτέλης από τα Στάγειρα Χαλκιδικής.

Το 323 π.Χ. με την είδηση του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου και με την επαναφορά των αντιμακεδονιζόντων στην εξουσία της Αθήνας, ο Αριστοτέλης αντιμετώπισε ένα έντονα εχθρικό περιβάλλον. Κατηγορήθηκε για ασέβεια, γνωρίζοντας όμως τα πραγματικά κίνητρα και τις αληθινές προθέσεις των κατηγόρων του, και επειδή ήταν αποφασισμένος να εμποδίσει τους Αθηναίους «όπως διαπράξουν και δεύτερο αδίκημα κατά της φιλοσοφίας», αποσύρθηκε στη Χαλκίδα, πριν δικαστεί. Λίγους μήνες αργότερα πέθανε.Τα σώμα του μεταφέρθηκε στα Στάγειρα, όπου θάφτηκε με εξαιρετικές τιμές.

Όταν ο βασιλεύς Φίλιππος, αποφάσισε να διευρύνει τις σπουδές τού διαδόχου του Αλεξάνδρου, επέλεξε τον Αριστοτέλη. Γι? αυτή την τιμητική πρόσκληση είχαν συντελέσει, εκτός από την ήδη αναγνωρισμένη σοφία του Αριστοτέλη, [στα «Πολιτικά» του έδινε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση μελλοντικών ηγεμόνων], η προέλευσή του από τη γειτονική στο Βασίλειο της Μακεδονίας Χαλκιδική, ο δεσμός της οικογένειάς του με την Μακεδονική αυλή, και ο προστάτης του Ερμίας. Στον Αλέξανδρο φρόντισε να μεταδώσει το πανελλήνιο πνεύμα και θεωρείται βέβαιο ότι ο Αριστοτέλης συζητούσε μαζί του τα καθήκοντα των ηγεμόνων και την τέχνη της διακυβερνήσεως. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος βρισκόταν στην Ασία, συνήθιζε να γράφει στον Αριστοτέλη ότι τον αγαπούσε όσο και τον πατέρα του διότι «εκείνος του είχε δώσει το ζειν, αλλά ο φιλόσοφος τον είχε διδάξει το ευ ζειν».

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Αριστοτέλους ως φιλοσόφου, είναι ένας ρωμαλέος νους, που αρνιόταν να πιστέψει ότι ο κόσμος αυτός δεν ήταν απολύτως πραγματικός. Για αυτόν, η Φιλοσοφία αποτελούσε προσπάθεια ερμηνείας του φυσικού κόσμου.
[Μ.Δ.]