Η Δανειστική βιβλιοθήκη του Σχολείου μας ξεπερνά τα 1100 βιβλία…
σε ολη αυτη την προσπάθεια συνέβαλαν οι Δασκάλες του σχολείου:

Αφροδίτη Κατσιά και Ευαγγελία Στρογγύλη.