Το Δημοτικό σχολείο Μαυροθάλασσας διαθέτει αίθουσα ξένων γλωσσών στην οποία πραγματοποιείται το μάθημα των Αγγλικών από την κα Αφροδίτη Κατσιά ΠΕ06 και το μάθημα των Γαλλικών από την κα Αθηνά Δαραβήγκα ΠΕ05.