Το Μητρώο Μεταβολών του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας

 

Το Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας θεμελιώθηκε το 1928 και αποπερατώθηκε το 1929 ως 2/θέσιο.

 

 • Με το ΦΕΚ 303/16-12-1954 (Βασιλικό Διάταγμα 2-12-1954) τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ από 2/θέσιο σε 5/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ Βασιλικό Διάταγμα 8-3-1957 πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ από 5/θέσιο σε 6/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 74/29-5-1963 τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ από 6/θέσιο σε 7/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 193/4-11-1963 τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ απο 7/θέσιο σε 8/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 206/10-11-1964 τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ από 8/θέσιο σε 9/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 360/20-5-1972 τ. Β’ πραγματοποιήθηκε ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ και ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ από 9/θέσιο σε 7/θέσιο.

Λόγω έλλειψη πληροφοριών και δεδομένων δεν γνωρίζουμε πότε πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ του σχολειου σε 10/θέσιο.

 • Με το ΦΕΚ 108/30-7-1984 (Προεδρικό Διάταγμα 294/1984) τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ από 10/θέσιο σε 8/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 134/24-7-1985 πραγματοποιήθηκε ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 8/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας με 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αηδονοχωρίου.
 • Με το ΦΕΚ 133/24-7-1985 τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΑΓΩΓΗ από 8/θέσιο σε 9/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 144/23-9-1986 τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ από 9/θέσιο σε 8/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 198/8-9-1989 τ. Α’ πραγματοποιήθηκε ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ από 8/θέσιο σε 7/θέσιο.
 • Με το ΦΕΚ 445/19-5-1995 τ. Β’ πραγματοποιήθηκε ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ του 7/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας με 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Τραγίλου.
 • Με το ΦΕΚ 945/8-7/2005 τ. Β’ πραγματοποιήθηκε ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ του 7/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας με 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας.
 • Με το ΦΕΚ 782/9-6-2005 τ. Β’ εδραιώθηκε η Λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου.