Το Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας διαθέτει αίθουσα για το τμήμα ένταξης: