Το Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας διαθέτει ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής στο οποίο πραγματοποιείται το μάθημα των ΤΠΕ από την κα Ουρανία Καπέλου ΠΕ20.