ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Αγαπητοί γονείς,

Τo σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης και αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

– Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
– Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος (08:15-13:15) – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
– Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
– Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
– Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.
– Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας το οποίο συμπληρώνεται από γιατρό κάθε τρία χρόνια( στις Α’ και Δ’ Τάξεις).

Άφιξη στο σχολείο

Το σχολείο επειδή λειτουργεί ως σχολικό κέντρο δέχεται μαθητές που μεταφέρονται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Οι μαθητές επιβιβάζονται από τα δημοτικά διαμερίσματα από το χώρο της στάσης ΚΤΕΛ του εκάστοτε Δημοτικού διαμερίσματος τις προκαθορισμένες ώρες.
– Τράγιλου
– Ευκαρπίας
– Ίβηρα:
– Αγίου Δημητρίου
– Καστανοχωρίου

Οι μαθητές οφείλουν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία με ευθύνη των γονέων τους, να φορούν τις ζώνες ασφάλειας και να κάθονται ήσυχα στις θέσεις τους ως την στιγμή της αποβίβασης.
– Η αποβίβαση των μαθητών γίνεται με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
– Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8.00 ως 8.15 από την βόρεια είσοδο του σχολείου για τα μαθητικά λεωφορεία και η άφιξη όλων των υπόλοιπων μαθητών γίνεται από τη νότια είσοδο και σε περίπτωση βροχής και χιονιού.
Στη συνέχεια η είσοδος (βόρεια ? νότια) στο σχολείο κλείνει και ελέγχεται η είσοδος τρίτων από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς για λόγους ασφάλειας.
– Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του.
– Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.

Προσευχή

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

 

Αποχώρηση από το σχολείο

 

– Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η διευθύντρια.
– Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
– Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
– Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
– Στο τέλος του 6-ωρου στις 13:15 από την νότια έξοδο του σχολείου.
– Οι μαθητές που μεταφέρονται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ επιβιβάζονται στα λεωφορεία από τη βόρεια έξοδο συνοδεία των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν, οι οποίοι φροντίζουν για την ασφαλή επιβίβαση και πρόσδεση με τις ζώνες ασφάλειας.
– Η αποβίβαση των μαθητών γίνεται στη στάση ΚΤΕΛ του Δημοτικού διαμερίσματος από το οποίο κατάγονται.
– Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.
– Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους.

Συμπεριφορά – Υποχρεώσεις Μαθητών

Μια από τις βασικές αποστολές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι και η σωστή αγωγή των παιδιών. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες της σχολικής μας κοινότητας.
-Φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου.
– Οι μαθητές σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός.
– Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν στο μάθημα, ζητάνε το λόγο για να μιλήσουν και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους.
-Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία. Προσπαθούμε να λύσουμε τις διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο. Δε φωνάζουμε, δε χτυπάμε, δεν εκβιάζουμε και δε χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις. Αν δεν μπορώ να λύσω τη διαφωνία μου ζητάω βοήθεια από τους δασκάλους που εφημερεύουν.
– Η καθημερινή εργασία, που τους ανατίθεται για το σπίτι και είναι προέκταση της εργασίας στην τάξη, πρέπει να ετοιμάζεται από το μαθητή με υπευθυνότητα. Φέρνουν τις εργασίες στην ώρα τους και τα απαραίτητα υλικά για κάθε μάθημα.
– Οι μαθητές του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στην διευθύντρια.
– Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
-Οι μαθητές κινούνται προσεκτικά στα σκαλοπάτια, στη δεξιά μεριά, χωρίς να τρέχουν, ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα.
-Τονίζεται ιδιαίτερα η κόσμια συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους εντός των λεωφορείων. Δεν επιτρέπεται το λύσιμο της ζώνης και η μετακίνηση εντός του διαδρόμου.

Διάλειμμα

– Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών.
– Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
– Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο προαύλιο.
– Στην τουαλέτα πηγαίνουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κι όχι αφού χτυπήσει το κουδούνι για την επιστροφή στις τάξεις..
– Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους.

Επισκέψεις – γιορτές

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής.

 

Γονείς – κηδεμόνες

– Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
– Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
– Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
– Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή την διευθύντρια οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
– Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
– Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.
– Το τηλέφωνο του σχολείου (2322031219) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.
– Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
– Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.

 

Γενικά

– Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κόσμιο ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
– Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
– Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές .
– Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

Η διευθύντρια του σχολείου

Λογοθέτη Μαρία

ΘΕΜΑ: «Είσοδος στα σχολεία- Ασφάλεια μαθητών»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την είσοδο τρίτων στα σχολεία και την ασφάλεια των μαθητών, σας υπενθυμίζουμε ότι για τα εν λόγω ζητήματα ισχύουν και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι κάτωθι διατάξεις:
*Άρθρο 18, παρ Α2 και Β3 του Π.Δ. 79/2017
* Φ3/533/Γ1/561/16-06-1999
* Φ3/1007/Γ1/988/06-11-2000
* 49822/Γ2/18-05-2006
* Φ3/435/Γ1/468/08-05-1997
* Φ12/410/Γ1/1459/09-12-1993
* 101705/Γ7/30-09-2002 εγκύκλιοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Οι Δ/ντές-Προϊστάμενοι των σχολείων φροντίζουν να παραμένουν οι πόρτες εισόδου-εξόδου του σχολείου κλειστές καθ? όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, αλλά και μετά τη λήξη των μαθημάτων και την αποχώρηση των μαθητών.
Ελεύθερη πρόσβαση στον προαύλιο χώρο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, επιτρέπεται μόνο μετά από σχετικό έγγραφο της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94, περίπτ. στ΄, παρ. 17 του Ν. 3463/06.